Skip to content Skip to footer

חבר הנהלה

Piotr Lasek

פיוטר לאסק – בעל ניסיון רב של 20 שנה בתחום עיצוב תעשייתי, לרבות כאדריכל פרוייקט. מנהל בכיר ומנכ"ל בחברות אדריכלות, כולל חברת APMD
עוסק בפרוייקטים מגוונים בתחומי כלכלה, מסחר ותרבות, עבור לקוחות בינלאומיים.

Contact Form