Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

תאום פעילות צוות פרוייקט בפולין וישראל.

  • השתתפות בהטמעת פרוייקטים (כנסים, פעילות כלכלית, אירועי תרבות, סדנאות) במתכונת בינלאומית.
  • שיתוף פעולה אקטיבי עם עובדי מחלקות אחרות של הלשכה בפולין וישראל.
  • דיווח על פעילות הלשכה.
  • ייסוד ושימור קשרי חברי הלשכה והשותפים בה.
  • ייזום פרוייקטים מקוריים.