Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

פעילות ברשת החברתית (קידום הקלקות, הפצת אירועים, פרסום, ניתוח נתונים)

  • יצירת תכנים חדשים לכדי תצורה אטרקטיבית במדיה הדיגיטלית והמסורתית.
  • תמיכה בפעילות קשרי הלקוחות הבינלאומית של הלשכה.
  • שיתוף פעולה אקטיבי עם עובדי מחלקות אחרות בלשכה, הן מפולין והן מישראל.
  • תכנון והטמעה של שיווק בינלאומי ופעילות קשרי לקוחות.