Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

עיצוב ארגון והטעמה של פרוייקטים בתחומי תרבות והיסטוריה.

  • השתתפות בהטמעת פרוייקטים (כנסים, פעילות כלכלית, אירועי תרבות, סדנאות) במתכונת בינלאומית.
  • שיתוף פעולה אקטיבי עם עובדי מחלקות אחרות של הלשכה בפולין וישראל.
  • מעורבות בפיתוח תכנים לאירועים.