Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

נטילת חלק בעיצוב, הזנת תוכן ועדכון של אתר האינטרנט של הלשכה.

  • פיתוח ושיפור פתרונות IT
  • יצירת מעטפת אטרקטיבית לפרוייקטי איי.טי של הלשכה.
  • אפשרות להטמעה של פרוייקטים מקוריים ופתרונות, בשוק הבינלאומי, במסגרת הלשכה.
  • סיוע בעניינים טכניים.
  • פיתוח והטמעה של פתרונות חדשניים.